Justitsministeren iværksætter tiltag mod mobiltelefoner i fængsler

www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016