2017-08-28 Forsvarsindustri

https://www.forsvarsindustri.dk/luftfart/droner-uav/danske-mydefence-skal-udvikle-anti-droneteknologi-lockheed-martin/